Fiche 1 carte MoldavieActorul de teren: Ormax

Țara: Moldova

Beneficiarii: 13 comunități rurale din nordul Moldovei: 1800 elevi și 25 000 locuitori

Contact: Oleg Rotari, ormax@mail.ru

Durata: 24 luni (2010-2012)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Proiectul „Apă potabilă și sanitație sigură pentru toți în Moldova” a fost inițiat de organizația ORMAX cu suportul tehnic și logistic al ONG internaționale WECF France. Proiectul a avut loc în perioada septembrie 2010-2012, cu sprijinul Fundației France Libertés – Danielle Mitterrand  în cadrul programului „Apa bun comun al umanității”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Latrines (école de Hasnasenii Mari, avant)Contextul

În Moldova, aproape 60% din populație trăiește în zonele rurale, unde infrastructura de canalizare și de alimentare cu apă este practic inexistentă. Peste 75% din populația rurală nu are acces la apă potabilă și numai 10% are acces la instalații sanitare adecvate. 80% din populație folosește latrinele ca mijloc de salubrizare și consumă apă a cărei poluare cu nitrați depășește cu mult valorile stabilite de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Potrivit autoritatilor publice locale de sanatate, aproape 20% din bolile tratate în Moldova sunt boli cauzate de calitatea apei.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Plan pour la sécurité de l'eau
Plan pour la sécurité de l’eau

Obiectivul

Mobilizarea cetățenilor și autorităților locale pentru a realiza și respecta dreptul la apă potabilă și canalizare pentru toți prin intermediul gestionării durabile a resurselor locale.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Fiche 1 - Toilette Ecosan (école de Hasnasenii Mari, après)

Conținutul

  1. Întîlniri publice, întîlniri cu autoritățile locale pentru a forma comitete sătești implicate activ în proiect
  1. Instruire: despre planurile locale pentru securitatea apei și drepturile omului la apă și sanitație
  1. Realizarea planurilor de securitate a apei în 13 localități
  1. Campanii de educare și de sensibilizare la nivel local, regional și național
  1. Construcția unei soluții demonstrative de salubrizare în condiții de siguranță în zonele rurale – toaleta ecologică pentru școală din satul Hăsnășenii Mari

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Caracterul inovator al acestui proiect constă în asocierea autorităților locale și a populației locale  în jurul unor teme sociale și de mediu puțin cunoscute: legăturile dintre apă, salubrizare, sănătate și dreptul la apă pentru toți. Pornind de la o analiză a situației locale prin intermediul unor întîlniri publice pentru a testa calitatea apei, o conștientizare reală a fost inițiată în jurul diferitelor surse de poluare a apei și a impactului lor asupra sănătății umane și a ecosistemelor. Legăturile strînse dintre schimbările climatice și apă au fost evidențiate în cadrul planurile de securitate a apei și au fost căutate soluții pentru a proteja în mod durabil această resursă. Prima toaletă ecologică uscată (fără apă) pentru o școală publică a fost construită pentru a demonstra fezabilitatea acestei soluții, care combină protecția sănătății umane, protecția apelor subterane și înbunătățirea rezistenței populației în contextul schimbărilor climatice. Prin acest proiect, calitatea muncii de teren a organizației „Ormax” a fost recunoscută pe plan internațional în 2013, prin obținerea Premiul Organizației Națiunilor Unite „Apa pentru viață”.

Reclame