Prezentare: Ce este schimbările climatice, ce impact are asupra resurselor de apă, ceea ce este rolul apei în acest fenomen? În cele din urmă, veți vedea că managementul apei de către om are un impact direct asupra încălzirii globale. A se vedea, de asemenea, „Micul manual de acțiune pentru apă și climă” >>> AICI

Număr de module: 5

Audiența: 12 ani la 99 de ani

 


nuagegoutte1

Modulul 1 // Introducere

Astăzi, se arată că schimbările climatice au loc mai rapid în mediile noastre de viață. Activitățile umane, prin utilizarea resurselor de apă, impactul direct al ciclurilor de apă, numite cicluri hidrologice. Modificarea acestor cicluri afectează clima (….)

Citește mai mult >>> AICI

 


 

nuagegoutte1

Modulul 2 // Înțelegerea schimbărilor climatice și Provocări globale

Chestiunea climatică are mai multe probleme noastre corporative pe care nu o putem nega. Astăzi, efectele schimbărilor climatice încep să fie resimțite și consecințele sale sunt din ce în ce vizibile în viața noastră de zi cu zi. Creșterea inundații, secete, nivelul marii, topirea ghetarilor timpurii (…) sunt fenomene care întăresc fără acel om știe preveni. (…)

Citește mai mult >>> AICI

 


X

nuagegoutte1

Modulul 3 // Locul de apă în mediul nostru

Apa este o resursă abundentă, dar este distribuit în mod inegal pe Pământ. Odată cu schimbările climatice, distribuția apei în rezervoare majore tinde să evolueze. Aceste modificări de impact în primul rând de apă dulce este inegal distribuită geografic și social. Cea mai mare parte de apă dulce este concentrată în Antarctica și Groenlanda. Aceasta din urmă este dificil de utilizat, având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale (21). (…)

Citește mai mult >>> AICI

 


 

nuagegoutte1

Modulul 4 // Exploatarea ecosistemelor și a resurselor de către om

Omul și-a schimbat întotdeauna mediul său și modelat peisajul pentru profit și ajunge la siguranță. Exploatarea ecosistemelor și a resurselor de apă participă la dezechilibrul ciclurilor de apă. Pădurile joacă un rol important în echilibrul climatice, deoarece acestea captează moleculele de CO2 și reține moleculele de H2O. (…)

Citește mai mult >>> AICI

 


X

nuagegoutte1

5 // Modulul Concluzie: Înțelegerea relației Apă ȘI Dintre Clima

O exista Apă ȘI Între corelație puternică Clima. O, sunt Clima Apei Asupra influenta, deoarece disponibilitatea Este determinata de Apei Fenomene sezoniere. Pe de alta Parte din gestionarea Apei om influențează fenomenele Către Cà climatice Omul murdar tinde Prin practicile, crasnii perturbat naturale al Echilibrul in ciclurilor APA implica climatice fenomenele (…)

Citeste mai mult >>> AICI

 


X

nuagegoutte1

ORAR: A se vedea fișele noastre de bună practică pentru apă și climă

Proiectele pe care le găsiți aici sunt acțiuni care se mișcă în toate domeniile: inovarea în agricultură, dezvoltarea unor tehnologii durabile, utilizarea energiei din surse regenerabile … Ne-am dus la întâlnirea acestor proiecte cu titlu de exemplu (… )

Citește mai mult >>> AICI

 


 

Reclame