Corelațiile între climă și apă sunt evidente. Clima are o influență asupra apei, deoarece disponibilitatea apei este determinată de fenomenele sezoniere. Pe de altă parte, gestionarea apei de către om influențează fenomenele climatice căci omul, prin practicile sale, poate perturba echilibrul natural al ciclurilor apei implicate în fenomenele climatice.

15.png

Exploatarea resurselor de apă nu este lipsită de consecințe pentru calitatea și durabilitatea
acestora. În plus de a perturba calitativ resursele de apă (poluare), omul deplasează spațial și temporar cantități foarte mari de apă. Noua paradigmă despre apă și climă subliniază faptul că managementul apei de către om și influența sa asupra ecosistemelor perturbă
echilibrul natural al ciclurilor apei. Încercarea de a controla și de a exploata la maximum această resursă explică impactul uman asupra climei. Apa este o resursă dificil regenerabilă, vitală și implicată pe scară largă în obiceiurile și practicile noastre. Ea este repartizată inegal pe planeta noastră și avem tendința de a consolida aceste inegalități prin epuizarea resursei în unele rezervoare (de exemplu, apele subterane) în favoarea altor rezervoare (de exemplu, oceanele).

De exemplu, hidrologul slovac Kravcik estimează că volumul de apă de pe continente nu mai este același ca înainte de apariția omului. La ora actuală, nu cunoaștem exact cantitatea de apă dulce de oricine non glacială, care contribuie la creșterea oceanelor. Cu toate acestea, se estimează că o creștere de doar 1% pe an al volumului apei deversate în râuri și oceane conduce după 100 de ani, la creșterea cu 10 cm a oceanelor. In plus, mii de metri cubi de apă sunt folosiți local și amenajările teritoriale care favorizează scurgerile și distrugerea naturii contribuie la pierderea apei în unele bazine și, prin urmare, la non-reînnoirea ei. Variabilitatea climei (secetă / inundații …), este un produs al omului cauzat în parte de managementul inadecvat al apelor.

Astăzi, serviciile ecosistemice sunt compromise din cauza întreruperii ciclului local al apei.
Serviciile ecosistemice sunt beneficiile pe care oamenii le obțin de la ecosisteme fără a fi nevoie să se lucreze pentru ele. De exemplu, zonele umede sunt medii care produc serviciile ecosistemice: rezerve de biodiversitate, de purificare a apei naturale, a apelor subterane. Controlul utilizării apei și reducerea impactului amenajărilor teritoriale, pare a fi soluția cea mai viabilă pentru a reveni la cicluri de apă echilibrate. Pentru a reduce impactul nostru asupra apei, este necesar să se multiplice politicile și acțiunile pentru a proteja resursa locală (de exemplu regulamente, taxe, finanțare, conștientizare …). Acționând la nivel local în favoarea apei putem spera să schimbăm situația la nivel global.

O bună gestionare a apei și a terenurilor poate stopa încălzirea globală. Bineînțeles că fenomenele legate de schimbările climatice sunt complexe și interdependente. Este necesar să se promoveze cercetarea științifică asupra climei, dar și studii de impact cumulat (CO2, precum și de alți factori) și să se ia în considerare toate soluțiile posibile la nivel local. Acest lucru ne va permite nu numai să reducem efectele încălzirii globale, dar, de asemenea, să ne adaptăm schimbărilor climatice.

Eforturile conduse de ONU, cum ar fi cadrul COP 21 par a fi prea sectoriale, deoarece ele se
concentrează asupra emisiilor de CO2. Aceste negocieri trebuie să fie extinse și la alte bunuri comune ale umanității care sunt compromise de acțiunea omului: apa, aerul, pădurile, coralii…

Și de multe ori uităm că omul este constituit din apă în proporție de 70%.

Soluții pot fi promovate la scară locală și individuală, mai multe exemple au fost colectate de tineri în cadrul proiectului nostru sub forma de fișe de bune practici. Modul nostru de gândire și acțiune ar trebui revizuit pentru ca stilul nostru de viață să se adapteze atenuării
schimbărilor climatice. Mulți actori locali propun soluții alternative pentru a trăi în mod
diferit și să se adapta la mediu.

În plus de adoptarea unor noi practici de mediu, reexaminarea modului de gestionare a
tuturor resurselor este necesară. Actorii din domeniul apei, ca și alte sectoare (energie,
transport, deșeuri) trebuie să răspundă aceastei provocări.

Noi susținem că doar o gestionare publică, democratică și transparentă a resurselor de apă poate răspunde în mod eficient necesităților noastre sociale și provocărilor legate de mediu. Reorganizarea teritorială, promovarea participării cetățenilor, implicarea tuturor utilizatorilor, dezvoltarea de noi tarife atît sociale cît și ecologice: toate aceste acțiuni vor contribui la succesul general. Mai mult decât atât, soluțiile locale răspund în mai mare parte la aceste întrebări. Asociații, colectivități, cooperative și colective de cetățeni conduc pretutindeni practici inovatoare și ecologice, experimentează noi modalități de organizare, de mobilizare, de solidaritate și partaj. Aceasta este un mijloc de a lupta împotriva logicii dominante de privatizare și comercializare și de a proteja apa bun comun al umanității!

„Poluarea este arma de ucidere în masă cea mai
puternică … Noi nu vrem să ne omorîm pe noi înșine … Dar tu? „

Colectivul Robineti de tineri europeni pentru apa bun comun

Reclame