Le petit manuel de l'eau bien communAceastă broșură a fost produsă de un grup de tineri francezi, italieni și moldoveni în cadrul proiectului „Apa bun comun – domeniu de expertiză al tinerilor” (Programul european Erasmus + Tineret). Acest proiect este realizat în comun de către organizații europene, Eau Bien Commun Rhône-Alpes (Franța), Centro Internazionale di Voluntariato (Italia) și Asociația Ormax (Moldova). Proiectul a fost lansat în aprilie 2015 și implică la 90 de tineri europeni pentru a iniția schimb de experiență, a înțelege problemele locale în contextul global și pentru a construi împreună o nouă viziune a apei bun comun.

În ajunul Conferinței ONU cadru (COP 21) de la Paris în decembrie 2015, acest grup de tineri
a decis să se mobilizaze pentru a promova interdependența între problemele de apă și climă.Tinerii au organizat multiple întâlniri, școli de vară, seminarii transnaționale și au studiat relațiile și problemele existente între resurse de apă și schimbările climatice. Manualul „Apa și clima” este punctul culminant al acestei colaborări pe parcursul anului 2015. Obiectivul ei este de a transmite un mesaj optimist pentru publicul larg și mai ales pentru tineri. În special, acest document își propune să evidențieze acțiunile exemplare realizate în Franța,Italia și Moldova de cetățeni, asociații, cooperative și comunități pentru a proteja resursele de apă, pentru a atenua efectele schimbărilor climatice și pentru a se adapta acestor schimbări.

Astăzi, se constată că schimbările climatice au loc mult mai rapid în mediile noastre de viață. În această broșură, pornim de la premisa că activitățile umane, prin utilizarea irațională a resurselor de apă, au impact direct asupra ciclurilor hidrologice. Modificarea acestor cicluri are influențează asupra climei. Acest cadru conceptual, dezvoltat în 2007 de un grup de cercetatori slovaci în studiul „Apa pentru recuperarea climei – O nouă paradigmă” este destul de inovator, deoarece resursele de apă sunt plasate în centrul dezbaterilor privind schimbările climatice. Prin urmare, schimbările climatice nu sunt considerate numai prin prisma volumului de CO2 din atmosferă, apa este de asemeni un factor provocator și o resursă afectată de către schimbările climatice.

WATERDAYÎn prima parte a acestei broșuri, vom explica ce este clima și cum se manifestă schimbările climatice, pe cît și relaziile dintre climă și resursele de apă, accesul și utilizările lor de către oameni. Această abordare va demonstra că omul, prin practicile și stilul lui de viață influențează asupra ciclurilor hidrologice și, prin urmare asupra climei. În paralel, practicile tradiționale și obiceiurile respectuase de resursele locale sunt, de asemenea, afectate de schimbările climatice. În partea a doua a broșurii, vom prezenta acțiuni exemplare în favoarea protecției resurselor de apă pe teritoriile noastre, care vizează restabilirea echilibrului ciclurilor hidrologice. Aceste acțiuni arată că schimbările climatice nu sunt inevitabile și că există posibilități de a acționa la nivel local în favoarea apei pentru a se adapta și de a reduce efectele lor.

Înțelegerea proceselor care leagă resursele de apă și clima, ne conduce la o nouă viziune: apa este o resursă vitală pentru om, pentru toate ființele și pentru echilibrul ecosistemelor.
Apa este un bun comun care urmează să fie protejată și împărțită între toate ființele. Apa este în centrul provocărilor de mâine! Acest manual a fost elaborat pentru a permite tuturor înțelegerea acestor fenomene, problemele legate de ele și calea pentru a deveni actor în protecția apei și în restabilirea climei.

Reclame