Dom planActorul de teren: Ormax

Țara: Moldova

Beneficiarii: 70 copii, 1402 locuitori

Contact: Oleg Rotari, ormax@mail.ru

Durata: 18 luni (2013-2014)

———————————————————————————————————————————-

Contextul

dom3

2010-2012:  satul Dominteni a participat la proiectul „Apă potabilă și sanitație sigură pentru toți în Moldova”. Calitatea apei a fost testată, rezultatele au fost listate pe harta satului și un comitet sătesc a fost inițiat pentru a dezvolta planuri locale de securitate a apei.

Mai 2013: satul Dominteni este selectat pentru a primi un sprijin financiar de la Festivalul Oh 2013, inițiativa Departamentului Val de Marne (94) din Franța.

 Țara puțin cunoscută, Moldova este astăzi cea mai săracă țară din Europa, unde aproape 30% din populație trăiește sub pragul de sărăcie. Cu 3,5 milioane de locuitori și o economie pe deplin dependentă de Rusia, țara a fost cufundată timp de douăzeci de ani într-o criză socială și economică severă. Condițiile dificile de viață în zonele urbane și rurale, împing mulți moldoveni spre emigrare. Pierderea accesului la asistență medicală este una dintre cele mai grave forme de excluziune socială, una dintre consecințele cele mai grave ale tranziției economice a țării. Accesul limitat la apă potabilă și sanitație decentă este un risc real pentru țară.

———————————————————————————————————————————-

Obiectivul

  • Îmbunătățirea calității apei și a condițiilor sanitare pentru grădiniță Dominteni, Drochia Moldova
  • Creșterea gradului de conștientizare a legăturilor dintre calitatea apei și sănătatea

 IMG_2969Rezultatul imediat al proiectului a fost oprirea poluării apelor subterane. Acest lucru a îmbunătățit calitatea apei de suprafață care alimentează grădinița pentru a proteja în mod durabil sănătatea copiilor. Numeroase activități de comunicare au fost organizate de organizația Ormax pentru a permite promovarea tehnologiilor ecologice în zonele rurale ale Moldovei și  pentru combaterea schimbărilor climatice.

———————————————————————————————————————————-

Conținutul

1. Studiul de fezabilitate

Un inginer calificat a fost angajat pentru efectuarea studiului de fezabilitate, a planurilor tehnice și planificarea instalațiilor.

2. Construirea toaletei ecologice

O tualetă  anexată la clădirea grădiniței a fost construită și echipată cu chiuvete și cabină de duș.

 IMG_4655


Protecția resurselor de apă și îmbunătățirea condițiilor de viață au fost principalele criterii în alegerea acestui mod de salubrizare. Un panou solar a fost instalat pentru ca această grădiniță sa poată avea acces la apă caldă.

3. Tratarea apelor uzate

Un biofiltru (filtru plantat) pentru tratarea apelor uzate și a apei de la duș și de la bucătărie a fost construit.

.

4. Potabilizarea apei

Grădinița a fost echipată cu un filtru cu osmoză inversă, soluție tehnică pentru a curăța apa pînă la o îmbunătățire durabilă a calității ei naturale.

 

 dom1  dom2

Această proiect a creat acces la apă potabilă și instalații sanitare sigure la grădinița din satul Dominteni. Această acțiune asigură calitatea apelor subterane pusă în pericol de diferite activități umane. Amintim aici că pînza freatică est direct afectată în acest sat precum și în majoritatea zonelor rurale din Moldova. In plus, proiectul reduce la nivel local inegalitățile în materie de apă și de sanitație, care cresc odată cu schimbările climatice.

Reclame