IMG_2951Actorul de teren: Ormax

Țara: Moldova

Beneficiarii: populația rurală

Contact: Oleg Rotari, ormax@mail.ru

Durata: 18 luni (2013-2015)

———————————————————————————————————————————

hfhgfh

Proiectul de a crea primul Centru Ecologic de Inovare Socială din Moldova a fost ințiat de către organizația Ormax în baza experienței anterioare de promovare a tehnologiilor de mediu în zonele rurale din nordul Moldovei. El a fost realizat în parteneriat cu alte două organizații din Moldova Renasterea Rurală și Alianța dintre generații. Acest proiect viza atenuarea schimbărilor climatice și a fost sprijinit de către GEF (Fondul Global de Mediu – PNUD), SIDA (Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională), CWS (Church World Service) și WECF (Femeile din Europa pentru viitor comun).

Contextul

În Moldova, în ultimele decenii, datorită tranziției de la o economie planificată la economia de piață,  s-au agravat strident problemele sociale, care cauzează probleme grave de mediu. În mod specific, creșterea presiunii asupra resurselor de apă și degradarea calității solului. Utilizarea necorespunzătoare a resurselor locale, epuizarea sau degradarea solului sunt un obstacol serios în calea dezvoltării durabile. Mai ales că Moldova nu dispune de resurse energetice proprii; această țară nu este în măsură să acopere din resurse locale decît o foarte mică parte din energia consumată. Cu toate acestea, accesul la energie este vital pentru țară, deoarece 70% din consumul actual de energie este destinat pentru uz casnic, deci pentru a asigura populației condiții decente de viață (încălzire, lumină). Energia din surse regenerabile este puțin cunoscută și total subestimată. Tehnologiile ecologice (panouri solare, cuptoare, uscătoare solare, eoliene, toalete uscate și bio filtre) nu sunt utilizate din cauza lipsei de informare și de promovare la nivel local, regional și național.

Visite de démonstration du biogazAtelier de formation

 

 

 

 

 

Obiectivul

Centrul Ecologic de Inovare Socială din Moldova și-a stabilit ca obiectiv promovarea tehnologiilor de ecologice ca mijloc de adaptate și de dezvoltare a zonelor rurale din Moldova și ca soluții pentru schimbările climatice. Mai precis, Centrul promovează, proiectează și instalează tehnologii ecologice accesibile pentru populație în vederea reducerii sărăciei și dependenței energetice. Utilizarea surselor de energie regenerabilă permite atît protecția apei potabile cît și îmbunătățirea condițiilor de viață. Prin dezvoltarea de soluții durabile, cu resurse tehnice și umane locale, acest Centru este exemplu-pilot pentru un nou model de dezvoltare rurală în Moldova.

 Conținutul

Construcția Centrului Ecologic de Inovare Socială din Moldova a necesitat 18 luni de muncă. El este constituit dintr-un atelier de lucru pentru a construi tehnologii de mediu. Centrul oferă, de asemenea, consultanță și asistență tehnică în producția de panouri, cuptoare și uscătoare solare, eoliene, toalete uscate și biofiltre (phytopurificare) pentru tratarea apelor uzate. 80 de panouri solare, 12 panouri fotovoltaice, 1 eoliană; 10 compostoare, 2 biofiltre, 2 toalete ecologice, 1 stație de biogaz au fost deja construite în cadrul acestui proiect. Tehnologiile ecologice îmbunătățesc condițiile de viață și permit reducerea sărăciei și a amprentei asupra mediului. De exemplu, între 70 și 105 tone de CO2 / an sunt evitatate datorită panourilor solare construite.

Consolidarea capacităților

hgfgfhfgCentrul Ecologic de Inovare Socială din Moldova oranizează ateliere de lucru, vizite de studiu pentru populație și pentru partenerii locali și din alte țări din Europa de Est. 12 seminare au fost organizate pe durata proiectului, cu un total de peste 140 de participanți.

Resurse

Activitatea Centrului se bazeză pe instrumente de informare și de educație pentru promovarea tehnologiilor ecologice:

-un site web,

-un buletin informativ distribuit în 5000 de exemplare,

-broșură tehnică de 100 de pagini, imprimată în 1000 de exemplare,

-articole în presa, la radiou și la televiziun sunt difuzate la nivel național.

 Situl : http://ecotehnologia.info

Reclame